Son 3CE Lip Color (hàng mua lúc sale 70%)

Viết đánh giá
Trạng thái: Hết hàng
- +


SON THỎI 3CE, ANN MUA LÚC SALE 70% NÊN GIÁ CỰC TỐT VÀ CHỈ SALE CÁC MÀU NHƯ ANN UP NGHEN

► [MATTE] 3CE LIP COLOR #804 STAY BY ME (lì)
► [ORIGINAL] 3CE LIP COLOR #902 ROSE BREATH (ko quá lì có dưỡng nhẹ)
► [MATTE] 3CE LIP COLOR #609 JAMMER (lì)
► [ORIGINAL] 3CE LIP COLOR #801 AIR BALLOON (ko quá lì có dưỡng nhẹ)
► [MATTE] 3CE LIP COLOR #803 CLASSIC ROSY (lì)
► [DANGEROUS MATTE] 3CE LIP COLOR #707 KEEN (siêu lì, ko bóng, ai môi khô nên cân nhắc)

► [DANGEROUS MATTE] 3CE LIP COLOR #806 (siêu lì, ko bóng, ai môi khô nên cân nhắc)
► [ORIGINAL] 3CE LIP COLOR #906 BITE IT (ko quá lì có dưỡng nhẹ)
► [MATTE] 3CE LIP COLOR #702 GEEKY (lì)
► [MATTE] 3CE LIP COLOR #401 SCANDAL (lì)
► [ORIGINAL] 3CE LIP COLOR #802 LOVE SICK (ko quá lì có dưỡng nhẹ)